Принципи організації інформаційної платформи “Міжнародна мозаїка”